Image

 CLAN

INFORMATION

 Clan (Ekika)

Ngabi Nnyunga

 Totem (Akabiro)

 Kakumirizi

 Clan Head (Omutaka)

Kannyana

 Clan Seat (Obutaka)

 Bwende, Buddu

 Clan Envoy (Omubaka w'Omutaka mu) UK & Ireland

 Slogan (Omubala)

 Kakube okamenye, abayunga tunaakayunga, yunga, yunga.

Ngabi Nnyunga Heads

Ngabi Nnyunga Names

Ngabi Nnyunga History

Ngabi Nnyunga Roles

Ngabi Nnyunga Anthem