Image

 CLAN

INFORMATION

 Clan (Ekika)

Nsuma

 Totem (Akabiro)

 Kasulubbana

 Clan Head (Omutaka)

Kibondwe

 Clan Seat (Obutaka)

  Bukibondwe, Buvuma

 Clan Envoy (Omubaka w'Omutaka mu) UK & Ireland

 Slogan (Omubala)

  Kibondwe, Kibondwe, Kibondwe atambula. Kibondwe talya talya Nsuma.

Nsuma Heads

Nsuma Names

Nsuma History

Nsuma Roles

Nsuma Anthem